Klub fotelja “MARIJA”

TEHNIČKI OPIS:

Podkonstrukcija fotelje je u obliku potkovice od metala i masiva bukve sa umetcima od elastične gurtne obložena hladno livenom poliuretanskom penom gustine 45 kg/m3.

Sedište impregnirano sa elastičnim gurtnama i obloženo hladno livenom poliuretanskom penom gustine 45kg/m3.

Tapaciranje isključivo u prirodnoj koži.

Drveni delovi od masiva jasena tonirani postupkom bajcovanja i zaštićeni poliuretanskim transparentnim lakovima povišene tvrdoće.

Svi proizvodi kompanije Vizor su atestirani i proizvode se u skladu sa medjunarodnim standardima upravljanja kvalitetom:
-EN ISO 9001:2008 Sistem upravljanja kvalitetom,
-EN ISO 14001:2004 Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine,
-OHSAS 18001:2007 Sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednošcu na radu.
-FSC CoC Sistem upravljanja sertifikovanim drvetom.

A:800, B:700, C:620, D:420