Fotelja sa podiznim mehanizmom “OLJA-M”

TEHNIČKI OPIS:
Fotelja OLJA-M je projektovana za potrebe pozorišta, domova kulture, bioskopa, teatra i mnogih drugih objekata slične namene.
Fotelja je dizajnirana i izrađena od masiva kvalitetnog drveta tako da sama odiše svojom toplinom i može svojim izgledom doprineti kvalitetnijem uređenju celokupnog enterijera u prostoru.
Podkonstrukcija fotelje je na dva oslonca izrađena od metala i masiva bukve koja se pričvršćuje za podlogu ankerisanjem pomoću skrivenih plastičnih ili metalnih tipli zavisno od podloge. Fotelja može da ima antipanik ploču za pisanje TIP-UP koja je smeštena u samu fotelju.
Sedište i naslon je u obliku ergonomski oblikovanog laminiranog otpreska od bukovog furnira finalno završeni u blind furniru zbog lakiranja, zaštićeni transparetnim poliuretanskim lakovima povišene tvrdoće. Donja ploča sedišta može da ima perforaciju radi poboljšanja akustike u prostoru. Unutrašnji delovi sedišta i naslona su obloženi poliuretanskom penom povišene tvrdoće  gustine 35 kg/m3 i tapacirani negorivim samogasivim štofom I kategorije /Trevira CS/. Poliester 100 %. Rukonasloni i bazni oslonci su urađeni od masiva bukve, zaštićeni transparentnim poliuretanskim lakovima povišene tvrdoće. Sistem podizanja sedišta je bešumno putem posebnog mehanizma sa ublaživačima udara sa vertikalnom i horizontalnom  regulacijom sedišta.
Montaža na ravnoj,kosoj podlozi, pravolinijski ili u radijusu minimalno 10,5 metara.
Proizvodi se po standardnim merama i po zahtevu investitora.

Svi proizvodi kompanije Vizor su atestirani i proizvode se u skladu sa medjunarodnim standardima upravljanja kvalitetom:
-EN ISO 9001:2008 Sistem upravljanja kvalitetom,
-EN ISO 14001:2004 Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine,
-OHSAS 18001:2007 Sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednošcu na radu.
-FSC CoC Sistem upravljanja sertifikovanim drvetom.

fsc-logo

 

OLJA-M

Dizajn: Vinko Ribić, Nemanja Ribić