Stolica sa podiznim mehanizmom i klupom “VIZOR 1060DS”

TEHNIČKI OPIS:

Univerzitetska stolica 1060 D sa podiznim sedištem i klupom je namenjena za opremanje univerzitetskih sala-amfiteatara, školskih učionica i stadiona.

Podkonstrukcija univerzitetske stolice je od čeličnih pravougaonih profila 50×30 mm zaštićena postupkom plastifikacije koja se ankeriše za podlogu putem plastičnih ili metalnih tipli.

Sedište i  naslon su u vidu ergonomski oblikovanog laminiranog otpreska završenog blind furnirom.

Sedište  I  naslon se lakiraju poliuretanskim transparentnim lakovima.  Zaštita poliuretanskim lakovima povišene tvrdoće. Podizanje i spuštanje sedišta je bešumno putem mehanizma sa ublaživačima udara sa vertikalnom i horizontalnom regulacijom sedišta.  Gornja ploča klupe je izrađena od univera debljine 25 mm dok je sve ostalo urađeno od univera debljine 18 mm.

Proizvodi se po standardnim merama I po zahtevu investitora.

Svi proizvodi kompanije Vizor su atestirani i proizvode se u skladu sa medjunarodnim standardima upravljanja kvalitetom:
-EN ISO 9001:2008 Sistem upravljanja kvalitetom,
-EN ISO 14001:2004 Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine,
-OHSAS 18001:2007 Sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednošcu na radu.
-FSC CoC Sistem upravljanja sertifikovanim drvetom.
fsc-logo
teh-crtez-VIZOR-1060-DS