Stolica sa podiznim mehanizmom i klupom “VIZOR 1070″

TEHNIČKI OPIS:

Stolica Vizor 1070 sa klupom je projektovana za potrebe objekata  gde je potrebno omogućiti rad velikom broju korisnika na malom prostoru a istovremeno obezbediti dobru prohodnost i dobre tehničko tehnološke uslove za masovne komunikacije.

Klupa je projektovana tako da zauzima jako malo prostora tj da se radna ploča po potrebi može sklopiti i da se u podkonstrukciji mogu smestiti sistemi kao što su: sistem za simultano prevođenje i konferencijsku vezu, nekoliko priključaka za laptop, priključak za struju itd.

Podkonstrukcija univerzitetske stolice je od čeličnih pravougaonih profila 50x30mm zaštićena postupkom plastifikacije koja se ankeriše za podlogu putem plastičnih ili metalnih tipli.

Radna ploča i bočne strane se rade od univera ili medijapana. Sedište i  naslon su u vidu ergonomski oblikovanog laminiranog otpreska od bukovog špera završenog blind furnirom radi lakiranja. Zaštita poliuretanskim lakovima povišene tvrdoće. Podizanje i spuštanje sedišta je bešumno putem mehanizma sa ublaživačima udara sa vertikalnom i horizontalnom regulacijom sedišta.

Proizvodi se po standardnim merama i  po zahtevu investitora.

Svi proizvodi kompanije Vizor su atestirani i proizvode se u skladu sa medjunarodnim standardima upravljanja kvalitetom:
-EN ISO 9001:2008 Sistem upravljanja kvalitetom,
-EN ISO 14001:2004 Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine,
-OHSAS 18001:2007 Sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednošcu na radu.
-FSC CoC Sistem upravljanja sertifikovanim drvetom.

fsc-logo

teh-crtez-VIZOR-1070