VIZOR 1060T S
stolice za univerzitete, bioskope, pozorišta, kongresne sale, stadione …

TEHNIČKI OPIS:

Univerzitetska stolica 1060 T sa podiznim sedištem i  klupom je namenjena za opremanje univerzitetskih sala-amfiteatara, školskih učionica, univerziteta i  stadiona.

Tapaciranje sedišta i naslona je negorivim samogasivim štofom I kategorije Trevira CS,poliester 100%.

Podkonstrukcija univerzitetske stolice je od čeličnih pravougaonih profila 50×30 mm zaštićena postupkom plastifikacije koja se ankeriše za podlogu putem plastičnih ili metalnih tipli.  Sedište i naslon su u vidu ergonomski oblikovanog laminiranog otpreska od bukovog furnira sa zaštitnim plastikama od PVC.a.

Podizanje i spuštanje sedišta je bešumno putem mehanizma sa ublaživačima udara sa vertikalnom i horizontalnom regulacijom sedišta.  Gornja ploča klupe je izrađena od univera debljine 25 mm dok je sve ostalo urađeno od univera debljine 18 mm.

Proizvodi se po standardnim merama i po zahtevu investitora.

Svi proizvodi kompanije Vizor su atestirani i proizvode se u skladu sa medjunarodnim standardima upravljanja kvalitetom:
-ISO 9001 Sistem upravljanja kvalitetom,
-ISO 1401 Sistem menadzmenta zastitom zivotne sredine,
-ISO 18001 Sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednošcu na radu.
-FSC CoC Sistem upravljanja sertifikovanim drvetom.

fsc-logo

teh-crtez-VIZOR-1060T-S